Коњи се многу благородни животни, тие веќе долго време се наши асистенти. Што е сон сон? Тоа зависи од тоа како го гледате: дали сонувате за бел коњ, или за стадо коњи, дали може да залакнеш коњ?! Анализирајте го вашиот сон и обидете се да го дознаете. Dreamgirl Miller соништа со феноменот ...